Kontakty

Názov materskej školy: Súkromná materská škola  Prvá SMŠ

Adresa materskej školy: Zvolenská 32, Martin

Zriaďovateľ:  Prvá SMŠ spol. s r.o., Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Telefón: 043/4230428

SMS odhlášky zo stravy : 0948 289 870

E-mail školy: prvasms@gmail.com

Riaditeľka SMŠ:  Bibiana Olexová

Pedagogickí  zamestnanci:   Mgr. Gajdošová Lenka, Harmaniaková Bibiana, Hlavatová Michaela, Mgr. Krčméryová Ingrid,  Olexová Bibiana, Bc. Vidrová Martina

Prevádzkoví zamestnanci  SMŠ:   Tkáčová Viera, Mesárošová Gabriela

Ekonomický zamestnanec, vedúca ŠJ: Hrivnáková Jela

Zamestnanci školskej jedálne SMŠ: Skuhrová Alžbeta

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ zodpovedná osoba: Lucia Ratkošová, email. : zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracované v našej súkromnej materskej škole.