Denný poriadok v SMŠ

Prevádzka súkromnej materskej školy: od 06,00 – do 16,30 hod.

 

Rozpis denných činností

06,00 – 07,00 – schádzanie detí v jedálni SMŠ

07,00 – 08,10

 • schádzanie detí v triede
 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • ranný filter, ranný kruh
 • spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • osobná hygiena

08,10 – 08,35

 • desiata, osobná hygiena

08,35 – 11,10

 • vzdelávacie aktivity
 • zdravotné cvičenia
 • pobyt vonku
 • osobná hygiena

11,10 – 11,35

 • obed

11,35 – 14,10

 • osobná hygiena, čistenie zubov
 • odpočinok

14,10 – 14,35

 • olovrant, osobná hygiena

14,35 – 16,00

 • vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené – v triede alebo v školskej záhrade
 • hodnotenie dňa

16,00 – 16,30

 • hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmernené – v jedálni SMŠ alebo v školskej záhrade