OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Prvá SMŠ, Zvolenská 32, Martin sa uskutoční od 30. apríla 2020 do 31.mája 2020.

Postup podávania žiadosti: (prosím vybrať  jednu z možností)

 1. Zákonný zástupca dieťaťa naskenuje vyplnenú a podpísanú žiadosť (nájdete v časti O NÁS – Formuláre na stiahnutie) a pošle mailom na adresu : prvasms@gmail.com
 2. Zákonný zástupca dieťaťa príde OSOBNE dňa 4. mája ( pondelok) 2020 od 8.00 do 11. 00 hod. a odovzdá vyplnenú a podpísanú žiadosť zamestnancovi SMŠ. Prosím o dodržanie hygienických opatrení na elimináciu rizika šírenia ochorenia. ( rúško resp. iné prekrytie tváre, rukavice, vlastné pero, odstup min. 2 metre od seba).

V čase vydania Rozhodnutia o prijatí ( do 30.6. 2020) zákonný zástupca dodatočne priloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, inak bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

( V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole).

 

 

 

 

O Z N A M

Vážení rodičia, milé deti.

V zmysle opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.marca 2020 ostane materská škola zatvorená až do odvolania.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

https://www.minedu.sk/opatrenia-msvvas-sr-z-24-marca-2020/

Budeme Vás informovať o termíne a priebehu zápisu detí do SMŠ od septembra 2020.

Verím, že sa čoskoro všetci v plnom zdraví stretneme!!

OZNAM

Oznamujem Vám  možnosť odhlasovania detí zo stravy  prostredníctvom

SMS správy na tel. číslo: 0948 289 870.

SMS odhlášky !!! píšte v tvare – Meno dieťaťa, dátum odhlásenia (od – do).

SMS odhlášky akceptujeme podľa Školského poriadku SMŠ – do 7,00 hodiny pracovného dňa.

Telefónne číslo na odhlasovanie zo stravy zostáva nezmenené – 043 4230 428.

riaditeľka SMŠ

Čo je potrebné pri príchode do materskej školy ?

Všetky deti :

 • podpísané  pyžamo
 • podpísané prezuvky
 • náhradné oblečenie (spodné prádlo,tričko…)
 • hrebeň ( dievčatá)
 • hygienické papierové vreckovky celý balík
 • vlhčený toaletný papier

( nie vlhčené utierky!!! )

 • v prípade potreby plienky

Novoprijaté deti :

 • Čestné vyhlásenie rodiča ( zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti a o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v materskej škole .   


Občianske združenie Jabĺčko

Občianske združenie Jabĺčko je zriadené pri našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ. Prosíme rodičov a známych, aby nám prispeli 2% z daní za rok 2019 a tým nám finančne pomohli k zakúpeniu nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb k výchovno – vzdelávacej činnosti.

AKO UROBIŤ DOBRÚ VEC?

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 3. Po vyplnení je potrebné tlačivá odovzdať na Daňový úrad v meste trvalého bydliska, alebo ich môžete priniesť do SMŠ, kde ich odovzdávame hromadne najneskôr do 30.4. 2020.

IČO – 42215323

právna forma – občianske združenie

obchodné meno – Občianske združenie JABĹČKO

sídlo – Zvolenská 32, 03601 Martin

Za príspevky Vám ďakujeme