OZNAM

Z dôvodu zmeny zákona o zverejnení osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

NEMÔŽEME VYVESIŤ ZOZNAM DETÍ NA VCHODOVÉ DVERE.

Prosíme rodičov, aby sa osobne alebo telefonicky  informovali u riaditeľky SMŠ o umiestnení ich dieťaťa do triedy od septembra 2020.

t.č. 043 4230428

Informácie o organizácii SMŠ od 2.9. 2020 a Pokyn riaditeľky upravujúci prevádzku SMŠ v školskom roku 2020/2021 Vám  budú zaslané mailom do 31. 8. 2020.

Faktúra na mesiac september 2020 bude vystavená dňa 2.9. 2020. Faktúru na mesiac september 2020 prosíme ihneď po obdržaní uhradiť. 

Olexová Bibiana

riaditeľka SMŠ

Čo je potrebné pri príchode do materskej školy ?

 

Všetky deti :

 • podpísané pyžamo
 • podpísané prezuvky
 • podpísané náhradné oblečenie (spodné prádlo,tričko…)
 • hygienické papierové vreckovky – celé balenie
 • hrebeň (dievčatá)
 • vlhčený toaletný papier ( nie vlhčené utierky!!! )
 • v prípade potreby plienky
 • dve ochranné rúška do skrinky
 • prefotený preukaz poistenca

!!! vytlačené a podpísané !!!

– Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  – príloha 4 https://www.minedu.sk/materske-skoly/

–  Zdravotný dotazník – príloha 3 https://www.minedu.sk/materske-skoly/

a Čestné vyhlásenie pre zber údajov  šk. rok 2020/2021 – dostanete a podpíšete prvý deň v materskej škole.

OZNAM

Oznamujem Vám  možnosť odhlasovania detí zo stravy  prostredníctvom

SMS správy na tel. číslo: 0948 289 870.

SMS odhlášky !!! píšte v tvare – Meno dieťaťa, dátum odhlásenia (od – do).

SMS odhlášky akceptujeme podľa Školského poriadku SMŠ – do 7,00 hodiny pracovného dňa.

Telefónne číslo na odhlasovanie zo stravy zostáva nezmenené – 043 4230 428.

riaditeľka SMŠ

Občianske združenie Jabĺčko

Občianske združenie Jabĺčko je zriadené pri našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ. Prosíme rodičov a známych, aby nám prispeli 2% z daní za rok 2019 a tým nám finančne pomohli k zakúpeniu nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb k výchovno – vzdelávacej činnosti.

AKO UROBIŤ DOBRÚ VEC?

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 3. Po vyplnení je potrebné tlačivá odovzdať na Daňový úrad v meste trvalého bydliska, alebo ich môžete priniesť do SMŠ, kde ich odovzdávame hromadne najneskôr do 30.4. 2020.

IČO – 42215323

právna forma – občianske združenie

obchodné meno – Občianske združenie JABĹČKO

sídlo – Zvolenská 32, 03601 Martin

Za príspevky Vám ďakujeme