ZÁPIS DO SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Vážení rodičia,

v termíne od 2.5. 2024 – 10.5. 2024 sa uskutoční zápis do Súkromnej materskej školy Prvá SMŠ, Zvolenská 32, Martin na školský rok 2024/2025.

PRIJÍMAME DETI OD 2 ROKOV. 

PRIHLÁŠKY DO SMŠ PRIJÍMAME POČAS CELÉHO ROKA. 

PRIHLÁŠKA DO SMŠ tu –http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2024/03/Prihlaska-do-SMŠ.pdf

Postupnosť pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v prípade zvýšeného záujmu o nástup do súkromnej materskej školy od 09/2024 ako je kapacita SMŠ.

 1. Deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025
 2. Deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 3. Deti, ktorých súrodenci už navštevujú SMŠ
 4. Ostatné deti podľa veku ( 5 ročné, 4 ročné, 3 ročné, 2 ročné deti)

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka SMŠ do 15.6. 2024.

Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 2.5. 2024 v priestoroch SMŠ od 9,00 – 11,00 hod. 

 • ukážka práce s deťmi – 9,00 – 9,30
 • prehliadka priestorov a areálu SMŠ
 • informácie, otázky a odpovede

Faktúry 2023

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry-12-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry11-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry10-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Faktúry-09-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Faktúry-08-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Faktúry-07-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry-06-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry-05-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry-04-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry-03-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry-02-23.pdf

http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2023/01/Prijaté_faktúry-01-2023.pdf

POĎAKOVANIE KIA NADÁCIA

Poďakovanie patrí Občianskemu združeniu Jabĺčko a Nadácii Kia Slovakia za finančnú podporu pri realizácii projektu  „Od semienka k rastlinke“. Vytvorili sme pre deti úžitkovú školskú záhradu s vyvýšenými záhonmi na pestovanie ovocia, zeleniny, byliniek. V školskej záhrade je vytvorený aj priestor na pozorovanie života hmyzu v hmyzom hoteli. Učíme deti ako si môžeme zabezpečiť výživnú pôdu vďaka kompostovaniu v kompostéri.  Deti sa môžu počas celého školského roka aktívne zapájať do pestovateľských prác, pozorovať rast rastlín vo vyvýšených záhonoch, budovať pozitívny vzťah k prírode a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Pre deti je najdôležitejšie a najefektívnejšie zážitkové učenie a budovanie environmentálneho cítenia už od útleho veku.

POĎAKOVANIE NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu Jabĺčko a Nadácii Volkswagen Slovakia. Vďaka ich podpore v projekte Pripraviť sa, pozor, štart ! sa nám podarilo zakúpiť do školskej záhrady materskej školy novú  preliezačku so šmýkačkou. Cieľom projektu bolo zatraktívniť možnosť rozvíjania pohybovej gramotnosti detí  predškolského veku, zlepšiť materiálno – technické vybavenie školskej záhrady. Zapájaním sa do projektov a výziev chceme naďalej zlepšovať vybavenie interiéru a exteriéru materskej školy. Najväčšou odmenou sú spokojné a šťastné  deti.

Faktúry 2022

faktúry 12 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/08/faktúry-12.pdf

faktúry 11 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/08/faktúry-11.pdf

Faktúra 10 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/08/Faktúra-10.pdf

faktúry 09 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/08/faktúry-09.pdf

Faktúry 08 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/08/Faktúry-08.pdf

Faktúry 07 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/08/Faktúry-07.pdf

Prijaté_faktúry 06 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/08/Prijaté_faktúry-06.pdf

Prijaté_faktúry 05 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/07/Prijaté_faktúry-05.pdf

Prijaté_faktúry04 http://smsjablcko.sk/wp-content/uploads/2022/07/Prijaté_faktúry04-1.pdf

Čo je potrebné pri príchode do materskej školy ?

 

Všetky deti :

 • podpísané pyžamo
 • podpísané prezúvky
 • podpísané gumené čižmy a pršiplášť
 • podpísané náhradné oblečenie (spodné prádlo, tričko…)
 • hrebeň (dievčatá)
 • v prípade potreby plienky a vlhčený toaletný papier
 • prefotený preukaz poistenca

OZNAM

Oznamujem Vám  možnosť odhlasovania detí zo stravy  prostredníctvom

SMS správy na tel. číslo: 0948 289 870.

SMS odhlášky píšte v tvare – Meno dieťaťa, dátum odhlásenia (od – do).

SMS odhlášky akceptujeme podľa Školského poriadku SMŠ – do 7,00 hodiny pracovného dňa.

Telefónne číslo na odhlasovanie zo stravy zostáva nezmenené – 043 4230 428.

riaditeľka SMŠ