POĎAKOVANIE

Veľké poďakovanie patrí Občianskemu združeniu Jabĺčko a Nadácii Volkswagen Slovakia. Vďaka ich podpore v projekte Pripraviť sa, pozor, štart ! sa nám podarilo zakúpiť do školskej záhrady materskej školy novú  preliezačku so šmýkačkou. Cieľom projektu bolo zatraktívniť možnosť rozvíjania pohybovej gramotnosti detí  predškolského veku, zlepšiť materiálno – technické vybavenie školskej záhrady. Zapájaním sa do projektov a výziev chceme naďalej zlepšovať vybavenie interiéru a exteriéru materskej školy. Najväčšou odmenou sú spokojné a šťastné  deti.

Čo je potrebné pri príchode do materskej školy ?

 

Všetky deti :

 • podpísané pyžamo
 • podpísané prezuvky
 • podpísané gumené čižmy a pršiplášť
 • podpísané náhradné oblečenie (spodné prádlo,tričko…)
 • hygienické papierové vreckovky – celé balenie
 • hrebeň (dievčatá)
 • v prípade potreby plienky a vlhčený toaletný papier
 • prefotený preukaz poistenca

OZNAM

Oznamujem Vám  možnosť odhlasovania detí zo stravy  prostredníctvom

SMS správy na tel. číslo: 0948 289 870.

SMS odhlášky píšte v tvare – Meno dieťaťa, dátum odhlásenia (od – do).

SMS odhlášky akceptujeme podľa Školského poriadku SMŠ – do 7,00 hodiny pracovného dňa.

Telefónne číslo na odhlasovanie zo stravy zostáva nezmenené – 043 4230 428.

riaditeľka SMŠ

OBČIANSKE ZDRUŽENIE JABĹČKO

Občianske združenie Jabĺčko je zriadené pri našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ. Prosíme rodičov a známych, aby nám prispeli 2% z daní za rok 2021 a tým nám finančne pomohli k zakúpeniu nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb k výchovno – vzdelávacej činnosti.

AKO UROBIŤ DOBRÚ VEC?

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Po vyplnení je potrebné tlačivá odovzdať na Daňový úrad v meste trvalého bydliska, alebo ich môžete priniesť do SMŠ.

IČO – 42215323

právna forma – občianske združenie

obchodné meno – Občianske združenie JABĹČKO

sídlo – Zvolenská 32, 03601 Martin

Za príspevky Vám ďakujeme!