OBČIANSKE ZDRUŽENIE JABĹČKO 2% z daní

Občianske združenie Jabĺčko je zriadené pri našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ. Prosíme rodičov a známych, aby nám prispeli 2% z daní za rok 2020 a tým nám finančne pomohli k zakúpeniu nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb k výchovno – vzdelávacej činnosti. AKO UROBIŤ DOBRÚ VEC?

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 3. Po vyplnení je potrebné tlačivá odovzdať na Daňový úrad v meste trvalého bydliska, alebo ich môžete priniesť do SMŠ.

IČO – 42215323

právna forma – občianske združenie

obchodné meno – Občianske združenie JABĹČKO

sídlo – Zvolenská 32, 03601 Martin  

ZA PRÍSPEVKY VÁM ĎAKUJEME !!

Čo je potrebné pri príchode do materskej školy ?

 

Všetky deti :

 • podpísané pyžamo
 • podpísané prezuvky
 • podpísané náhradné oblečenie (spodné prádlo,tričko…)
 • hygienické papierové vreckovky – celé balenie
 • hrebeň (dievčatá)
 • vlhčený toaletný papier ( nie vlhčené utierky!!! )
 • v prípade potreby plienky
 • dve ochranné rúška do skrinky
 • prefotený preukaz poistenca

!!! vytlačené a podpísané !!!

– Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  – príloha 4 https://www.minedu.sk/materske-skoly/

–  Zdravotný dotazník – príloha 3 https://www.minedu.sk/materske-skoly/

a Čestné vyhlásenie pre zber údajov  šk. rok 2020/2021 – dostanete a podpíšete prvý deň v materskej škole.

OZNAM

Oznamujem Vám  možnosť odhlasovania detí zo stravy  prostredníctvom

SMS správy na tel. číslo: 0948 289 870.

SMS odhlášky !!! píšte v tvare – Meno dieťaťa, dátum odhlásenia (od – do).

SMS odhlášky akceptujeme podľa Školského poriadku SMŠ – do 7,00 hodiny pracovného dňa.

Telefónne číslo na odhlasovanie zo stravy zostáva nezmenené – 043 4230 428.

riaditeľka SMŠ

Občianske združenie Jabĺčko

Občianske združenie Jabĺčko je zriadené pri našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ. Prosíme rodičov a známych, aby nám prispeli 2% z daní za rok 2020 a tým nám finančne pomohli k zakúpeniu nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb k výchovno – vzdelávacej činnosti.

AKO UROBIŤ DOBRÚ VEC?

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 3. Po vyplnení je potrebné tlačivá odovzdať na Daňový úrad v meste trvalého bydliska, alebo ich môžete priniesť do SMŠ.

IČO – 42215323

právna forma – občianske združenie

obchodné meno – Občianske združenie JABĹČKO

sídlo – Zvolenská 32, 03601 Martin

Za príspevky Vám ďakujeme