Krúžková činnosť

Angličtina hrou –  cieľom je nadobudnúť základné vedomosti z anglického jazyka hravou a zábavnou formou.

Lektor: Hlavatová Michaela

Výtvarný ateliér – cieľom je  podchytiť záujem detí o kreatívnu výtvarnú činnosť, rozvíjať talent a nadanie detí, výtvarnými činnosťami pôsobiť na motoriku detí.

Lektor : BcA. Mária Fúčelová

 Folklórny krúžok –Jabĺčko – cieľom  je viesť deti k tvorivému prejavu, k individuálnemu dotváraniu osobitého pohybového výrazu a poznaniu ľudových hudobných a tanečných kreácií.

Lektor : Mgr. Gajdošová Lenka

 Disko tance – rozvíjať svoje pohybové zručnosti a schopnosti detí v disco tancoch, učiť ich rozoznávať rytmus jednoduchých detských melódií a koordinovať ich pohyby.

Lektor:  Masláková Oľga

Malý bádateľ – prakticky realizovať technické vzdelávanie a hravou formou rozvíjať špecifický spôsob premýšľania pri riešení prírodovedných a technických otázok – magnetizmus, rozpúšťanie materiálov, plávajúce a neplávajúce predmety, zvuk, kladka a iné témy.

Lektor: Mgr. Krčméry Ingrid

Nemčina hrou – cieľom je nadobudnúť základné vedomosti z nemeckého jazyka hravou a zábavnou formou.

Lektor: Bibiana Olexová

Bookmark the permalink.

Comments are closed.