OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Prvá SMŠ, Zvolenská 32, Martin sa uskutoční od 30. apríla 2020 do 31.mája 2020.

Postup podávania žiadosti: (prosím vybrať  jednu z možností)

  1. Zákonný zástupca dieťaťa naskenuje vyplnenú a podpísanú žiadosť (nájdete v časti O NÁS – Formuláre na stiahnutie) a pošle mailom na adresu : prvasms@gmail.com
  2. Zákonný zástupca dieťaťa príde OSOBNE dňa 4. mája ( pondelok) 2020 od 8.00 do 11. 00 hod. a odovzdá vyplnenú a podpísanú žiadosť zamestnancovi SMŠ. Prosím o dodržanie hygienických opatrení na elimináciu rizika šírenia ochorenia. ( rúško resp. iné prekrytie tváre, rukavice, vlastné pero, odstup min. 2 metre od seba).

V čase vydania Rozhodnutia o prijatí ( do 30.6. 2020) zákonný zástupca dodatočne priloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, inak bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

( V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole).

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *