OZNAM

Z dôvodu zmeny zákona o zverejnení osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

NEMÔŽEME VYVESIŤ ZOZNAM DETÍ NA VCHODOVÉ DVERE.

Prosíme rodičov, aby sa osobne alebo telefonicky  informovali u riaditeľky SMŠ o umiestnení ich dieťaťa do triedy od septembra 2020.

t.č. 043 4230428

Informácie o organizácii SMŠ od 2.9. 2020 a Pokyn riaditeľky upravujúci prevádzku SMŠ v školskom roku 2020/2021 Vám  budú zaslané mailom do 31. 8. 2020.

Faktúra na mesiac september 2020 bude vystavená dňa 2.9. 2020. Faktúru na mesiac september 2020 prosíme ihneď po obdržaní uhradiť. 

Olexová Bibiana

riaditeľka SMŠ

Čo je potrebné pri príchode do materskej školy ?

 

Všetky deti :

  • podpísané pyžamo
  • podpísané prezuvky
  • podpísané náhradné oblečenie (spodné prádlo,tričko…)
  • hygienické papierové vreckovky – celé balenie
  • hrebeň (dievčatá)
  • vlhčený toaletný papier ( nie vlhčené utierky!!! )
  • v prípade potreby plienky
  • dve ochranné rúška do skrinky
  • prefotený preukaz poistenca

!!! vytlačené a podpísané !!!

– Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  – príloha 4 https://www.minedu.sk/materske-skoly/

–  Zdravotný dotazník – príloha 3 https://www.minedu.sk/materske-skoly/

a Čestné vyhlásenie pre zber údajov  šk. rok 2020/2021 – dostanete a podpíšete prvý deň v materskej škole.