OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Zápis detí do Súkromnej materskej školy Prvá SMŠ, Zvolenská 32, Martin sa uskutoční od 30. apríla 2020 do 31.mája 2020.

Postup podávania žiadosti: (prosím vybrať  jednu z možností)

  1. Zákonný zástupca dieťaťa naskenuje vyplnenú a podpísanú žiadosť (nájdete v časti O NÁS – Formuláre na stiahnutie) a pošle mailom na adresu : prvasms@gmail.com
  2. Zákonný zástupca dieťaťa príde OSOBNE dňa 4. mája ( pondelok) 2020 od 8.00 do 11. 00 hod. a odovzdá vyplnenú a podpísanú žiadosť zamestnancovi SMŠ. Prosím o dodržanie hygienických opatrení na elimináciu rizika šírenia ochorenia. ( rúško resp. iné prekrytie tváre, rukavice, vlastné pero, odstup min. 2 metre od seba).

V čase vydania Rozhodnutia o prijatí ( do 30.6. 2020) zákonný zástupca dodatočne priloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, inak bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

( V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole).

 

 

 

 

O Z N A M

Vážení rodičia, milé deti.

V zmysle opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.marca 2020 ostane materská škola zatvorená až do odvolania.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

https://www.minedu.sk/opatrenia-msvvas-sr-z-24-marca-2020/

Budeme Vás informovať o termíne a priebehu zápisu detí do SMŠ od septembra 2020.

Verím, že sa čoskoro všetci v plnom zdraví stretneme!!

MIMORIADNY OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí.

Prvá SMŠ spol. s r. o. ako zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Prvá SMŠ, Zvolenská 32, Martin  prijal na základe zníženého počtu prítomných detí  a  pokynov Sekcie riadenia Ministerstva vnútra SR a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu nasledovné opatrenia k zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID – 19

  • od zajtra t.j. 11.3. 2020 bude dočasne prerušená prevádzka v súkromnej materskej škole do odvolania

O ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom www.smsjablcko.sk